• Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt

ul. Obrzeżna 5, 10p.
02-691 Warszawa

Dane spółki

Rockitworks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324694.
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł wpłacony w całości.
NIP 5272595984.
REGON 141680221.Obowiązek Informacyjny

Administratorem jest Rockitworks Sp. z o.o., KRS 0000324694. Przesłane dane będą przetwarzane na potrzeby bieżącej i następnych rekrutacji. Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem JLIB_HTML_CLOAKING .

Państwa dane będą przekazywane potencjalnym lub bieżącym klientom/ partnerom Rockitworks oraz powierzane dostawcy usług infrastruktury. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. Państwa dane będą przechowywane w Rockitworks przez okres 3 lat od ostatniej aktualizacji (lub potwierdzenia aktualności) Państwa CV w Rockitworks.

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych,
  7. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Rockitworks, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji procesu rekrutacji. Rockitworks nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Klienci

Rockitworks Sp. z o.o. - IT Professional Services

Rockitworks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000324694.
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł wpłacony w całości.
NIP 5272595984.
REGON 141680221.


© 2012 Rockitworks Sp. z o.o. – IT Professionals Services