• Kompetencje

Kompetencje

Zespół naszych doświadczonych ekspertów świadczy usługi w najbardziej krytycznych obszarach IT w telco:

Strategia i architektura IT

 • Domeny: CRM, OM, SOA, Provisioning, Billing, Customer Portals
 • Standardy: eTom, TAM, SID, TOGAF
 • Roadmapping

Project and Program Management

Analiza biznesowa i systemowa

 • Procesy biznesowe i KPI
 • Wymagania

Capacity planning

 • Platformy serwerowe
 • High Availability
 • SAN
 • Back-up

CRM

 • Siebel CRM

Integracja (EAI/SOA)

 • Tibco
 • WebSphere

Billing

Order Management

Provisioning

System development

 • Java Enterprise
 • .NET
 • COBOL

ERP

 • Oracle eBS

Utrzymanie platform

 • AIX, HP-UX, Solaris, Linux
 • Wintel

Klienci

Rockitworks Sp. z o.o. - IT Professional Services

Rockitworks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000324694.
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł wpłacony w całości.
NIP 5272595984.
REGON 141680221.


© 2012 Rockitworks Sp. z o.o. – IT Professionals Services