• Doświadczenie

Doświadczenie

Od wielu lat liderzy branży telekomunikacyjnej powierzają nam świadczenie usług oraz realizacje projektów w najbardziej krytycznych obszarach swojej działalności:

Rozwój IT

Rozwój IT

 • Strategia i architektura IT
 • Zarządzanie projektami i programami
 • Billing
 • CRM
 • Integracja (EAI, SOA)
 • Order Management
 • Provisioning
 • Tworzenie i rozwój aplikacji
Operacje IT

Operacje IT

 • Capacity Planning – planowanie rozwoju platform IT
 • Utrzymanie i rozwój środowisk produkcyjnych i testowych
 • Utrzymanie krytycznych aplikacji biznesowych

Klienci

Rockitworks Sp. z o.o. - IT Professional Services

Rockitworks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000324694.
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł wpłacony w całości.
NIP 5272595984.
REGON 141680221.


© 2012 Rockitworks Sp. z o.o. – IT Professionals Services